Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przegląd Techniczny Hoduj z głową bydło Hoduj z głową świnie
Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”
My¶lęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko
tel. 52 584 17 40
apra@apra.pl
prezes
Zbigniew Studniarski
dział prenumeraty
Małgorzata Łuczak
Elżbieta Wilczewska
tel. 52 584 17 57
tel. 52 584 17 47
prenumerata@apra.pl
Adresy i numery telefonów redakcji wydawnictwa APRA -
w dziale „Czasopisma”
biuro promocji i reklamy
„Hoduj z głow± bydło”, „Hoduj z głow± ¶winie”
Katarzyna Młynarkiewicz
tel. 52 584 17 52
tel. kom. 600 447 276
mlynarkiewicz@apra.pl
„Nowoczesna Uprawa”
Maria Olejarska
tel. kom. 784 410 563
olejarska@apra.pl
„Rolniczy Przegl±d Techniczny”
Jolanta Uwarzyńska
tel. 52 320 51 01
tel. kom. 600 065 364
uwarzynska@rpt.pl
„Przedsiębiorca Rolny”
Elżbieta Strokowska
tel. kom. 666 014 488
strokowska@apra.pl
dyrektor marketingu
Bożena Kwiatkowska
tel. 52 584 17 62
tel. kom. 602 714 970
kwiatkowska@apra.pl
kierownik studia graficznego
Waldemar Kołodziejski
tel. 52 584 17 46
studio@apra.pl
kierownik drukarni
Krystyna Kubacka
tel. 52 584 17 44
tel. kom. 664 778 305
drukarnia@apra.pl
główny księgowy
Małgorzata Dubiel
tel. 52 584 17 42
Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”
spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±

jest zarejestrowana w S±dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego
nr KRS: 0000017410
wysoko¶ć kapitału zakładowego 50 000,00 zł
NIP: 953-14-06-900
REGON 008004546
Jak dojechać
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatno¶ci | Regulamin | Regulamin prenumerat